خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


نمونه سند حسابداری سیستم کالا در نرم افزار نظام نوین مالی
امتیاز : 1 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط5.0
نوشته شده توسط : admin, در روز یك‌شنبه 03/12/1393, در گروه " محتواهای حسابداری "
بازدید : این نوشته تاكنون 3775 بار مشاهده شده است.
چكیده : تهیه کننده: رضا شالودگی(کارشناس پشتیبانی مالی شرکت فن‌آوران اطلاعات ارتباطات روزآمد)


ثبت عملیات نمونه حسابداری

نمونه سند حسابداری سیستم کالا در نرم افزار نظام نوین مالی

 

 

فرم شماره 1 : رسید خرید کالای مصرفی یا غیر مصرفی

 

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 16*/209801 موجودی کالا /اموال موجود در اموال انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 38* کنترل خرید فروشگاه/شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی


 

فرم شماره 2 : رسید تحویل مستقیم کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 *38 کنترل خرید فروشگاه/شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی
3 *20/*72 هزینه / دارایی ثابت مشهود ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد تحول گیرنده کالا ندارد ***   تعهدی
4 16*/209801 موجودی کالا /اموال موجود در اموال انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

 

افرم شماره 3 : رسید تحویل مستقیم به واحد تابعه کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 *38 کنترل خرید فروشگاه/شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی
3 *20/*72 رابط کالا /رابط اموال ندارد به تشخیص مسئول مالی  واحد مقصد
ندارد ندارد ***   تعهدی
4 16*/209801 موجودی کالا /اموال موجود در اموال انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

 

فرم شماره 4 :رسید هدایا کالای مصرفی و غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 *68 سایر کمک ها و هدایا
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

 

فرم شماره 5 : رسید ایجاد سوابق کالای مصرفی و غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 510102/530102 تعدیلات سنواتی/ خالص انباشته
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

فرم شماره 6 : رسید برگشت از مصرف و توزیع کالای مصرفی


ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 *16 موجودی کالا
انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 *72 هزینه
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد تحول گیرنده کالا
ندارد   *** تعهدی

 

فرم شماره 7 : رسید دریافتی از ستاد و یا واحد تابعه کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 322001/322002 رابط کالا /رابط اموال
ندارد به تشخیص مسئول مالی واحد مبداء ندارد ندارد   *** تعهدی

 

فرم شماره 8 : حواله توزیع و مصرف کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 *20/*72 هزینه / دارایی ثابت مشهود
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد تحول گیرنده کالا ندارد ***   تعهدی
2 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال
انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

 

فرم شماره 9 : حواله هدایا کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 *75 کمک های بلا عوض
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد عمومی ندارد ***   تعهدی
2 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال
 انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

فرم شماره 10 : حواله ارسال به ستاد و واحد تابعه کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 122001/122002 رابط کالا /رابط اموال
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد واحد مقصد ندارد ***   تعهدی
2 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال
 انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

فرم شماره 11 : حواله جابجایی کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال
انبار بین راهی به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال
 انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

فرم شماره 12 : حواله مرجوعی کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 38 کنترل خرید فروشگاه/شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال
 انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

فرم شماره 13 : حواله اصلاح تعداد و مقدار کالای مصرفی یا غیر مصرفی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 38 کنترل خرید
فروشگاه/شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
2 209801/*16 موجودی کالا /اموال موجود در اموال
 انبار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

نوشته های مرتبط:


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط علی در روز دوشنبه 23/09/1394 20:07:44
برای ایجاد انبار جدید که دارای موجودی بوده و موجودی ان از  حواله توزیع   تامین  کردیده مرا راهنمایی نمایید.                    

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.