خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


نحوه ثبت پرداخت های غیر قطعی و تسویه آن
امتیاز : 8 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط5.0
نوشته شده توسط : admin, در روز سه‌شنبه 12/12/1393, در گروه " محتواهای حسابداری "
بازدید : این نوشته تاكنون 3916 بار مشاهده شده است.
چكیده : تهیه کننده: رضا شالودگی(کارشناس پشتیبانی مالی شرکت فن‌آوران اطلاعات ارتباطات روزآمد)


ثبت عملیات نمونه حسابداری

نحوه ثبت پرداخت های غیر قطعی و تسویه آن

 

 

موضوع سند : تامین اعتبار به منظور شارژ تنخواه گردان

 

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 912001 تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
2 912101 ذخیره تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی


 

موضوع سند : پرداخت وجه بابت شارژ تنخواه گردان

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 107004 تنخواه گردان پرداخت کارپرداز به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
2 100101 بانک اعتبارات بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

 

موضوع سند : کسر از تنخواه گردان

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 3*/7* هزینه/حساب های پرداختنی ندارد/ فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد محل انجام هزینه/ ندارد ندارد ***   نقدی
2 107004 تنخواه گردان پرداخت کارپرداز به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

 

موضوع سند : برگشت تامین اعتبار

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 912101 ذخیره تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
2 912001 تامین اعتبار
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

 

موضوع سند : تامین اعتبار به منظور پیش پرداخت به اشخاص حقیقی/حقوقی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 912001 تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
2 912101 ذخیره تامین اعتبار
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

موضوع سند : پیش پرداخت به اشخاص حقیقی/حقوقی


ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 *18 پیش پرداخت
فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد فعالیت مورد توافق ***   نقدی
2 100101 بانک اعتبارات
بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد
ندارد   *** نقدی
3 970105 ضمانت نامه پیش پرداخت
واحد گیرنده ضمانت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
4 960105 ضمانت نامه پیش پرداخت
فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد فعالیت مورد توافق   *** نقدی

 

موضوع سند : تبدیل شدن پیش پرداخت به هزینه

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 3*/7* هزینه/حساب های پرداختنی ندارد / فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد محل انجام هزینه / ندارد ندارد ***   نقدی
2 18* پیش پرداخت فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد فعالیت مورد توافق   *** نقدی
3 912101 ذخیره تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
4 912001 تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی
5 960105 ضمانت نامه پیش پرداخت فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد محل انجام هزینه / ندارد فعالیت مورد توافق ***   نقدی
6 970105 ضمانت نامه پیش پرداخت واحد گیرنده ضمانت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد فعالیت مورد توافق   *** نقدی

 

موضوع سند : تبدیل شدن پیش پرداخت به دارایی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 100101 بانک اعتبارات بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
2 18* پیش پرداخت فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد فعالیت مورد توافق   *** نقدی
3 912101 ذخیره تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
4 912001 تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی
5 960105 ضمانت نامه پیش پرداخت فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد محل انجام هزینه / ندارد فعالیت مورد توافق ***   نقدی
6 970105 ضمانت نامه پیش پرداخت واحد گیرنده ضمانت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

 

موضوع سند : تامین اعتبار به منظور پرداخت علی الحساب

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 912001 تامین اعتبار
ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
2 912101 ذخیره تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

موضوع سند : پرداخت علی الحساب به اشخاص حقیقی/حقوقی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 18* علی الحساب فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
2 100101 بانک اعتبارات بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

موضوع سند : تبدیل شدن علی الحساب به هزینه

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 3*/7* هزینه/حساب های پرداختنی ندارد /فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد محل انجام هزینه/ ندارد ندارد ***   نقدی
2 18* علی الحساب فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی
3 912101 ذخیره تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
4 912001 تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

موضوع سند : تبدیل شدن علی الحساب به دارایی

ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
1 100101 بانک اعتبارات بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد محل انجام هزینه/ ندارد ندارد ***   نقدی
2 18* علی الحساب فروشگاه-شرکت به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی
3 912101 ذخیره تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
4 912001 تامین اعتبار ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

نوشته های مرتبط:

 


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط محمدنصیر ابراهیمی در روز پنج‌شنبه 19/06/1394 14:11:39
با سلام .و عرض ادب خدمت اساتید گرامی شرکت روزامد .ثبت های بستن حسابها را به طور کامل .سرفصل به سرفصل را در سایت روزامد قرار دهید .

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.