خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


اقدامات لازم قبل از انجام شمارش کالا در نرم‌افزار نظام نوین مالی
امتیاز : 9 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط4.8
نوشته شده توسط : admin, در روز دوشنبه 10/01/1394, در گروه " آموزش نظام نوین "
بازدید : این نوشته تاكنون 17087 بار مشاهده شده است.
چكیده : تهیه کننده: حامد روشنفکر(کارشناس پشتیبانی مالی شرکت فن‌آوران اطلاعات ارتباطات روزآمد)

اقدامات لازم قبل از انجام شمارش کالا در نرم‌افزار نظام نوین مالی

مقدمه:

قبل از انجام عملیات شمارش کالا در نرم افزار نظام نوین مالی، باید فرایند گردش عملیات مالیِ تمام رسیدها و حواله‌ها (که در نرم‌افزار به ثبت رسیده) تکمیل شود و پس از آن عملیات شمارش کالا در نرم‌افزار را انجام داد. در ابتدا باید آگاهی از فرایند گردش عملیاتِ مالی رسیدها (مستقل / وابسته) و حواله‌ها در نرم‌افزار نظام نوین مالی داشته و نسبت به نهایی کردن تمام اسناد حسابداریِ رسیدها و حواله‌ها، اقدام کرد.

1- فرایند گردش عملیات ثبت رسید و حواله در نرم افزار نظام نوین مالی

الف) فرایند گردش عملیات مالی رسیدهای مستقل ( رسید خرید کالا، رسید تحویل مستقیم کالا، رسید تحویل مستقیم به واحد تابعه، رسید ایجاد سوابق کالا و رسید هدایا و کمک‌های دریافتی )

 • ثبت رسید
 • تایید رسید در وضعیت "اطلاعات تایید نشده"
 • نرخ¬گذاری رسید
 • صدور سند رسید "وضعیت رسیدهای آماده ثبت سند حسابداری"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "رسیدگی اسناد "
 • تخصیص کداعتباری به سند منتقل شده به وضعیت "شناسایی کد اعتبار"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "تایید وصول مستندات"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "اسناد آماده ارسال"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت " اسناد نهایی شده"

ب) فرایند گردش عملیات مالی رسیدهای وابسته به تفکیک نوع رسید به شرح زیر است:

• رسید برگشت از مصرف / توزیع
 • ثبت رسید برگشت از مصرف / توزیع
 • تایید رسید در وضعیت "اطلاعات تایید نشده"
 • صدور سند رسید "وضعیت رسیدهای آماده ثبت سند حسابداری"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "رسیدگی اسناد "
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "تایید وصول مستندات"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "اسناد آماده ارسال"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت " اسناد نهایی شده"
• رسید دریافتی از ستاد / واحد تابعه
 • تایید رسید دریافتی در انبار دریافت کننده کالا " رسید دریافتی از واحد / ستاد "
 • نرخ¬گذاری رسید
 • صدور سند رسید "وضعیت رسیدهای آماده ثبت سند حسابداری"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "رسیدگی اسناد "
 • تخصیص کداعتباری به سند منتقل شده به وضعیت "شناسایی کد اعتبار"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "تایید وصول مستندات"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "اسناد آماده ارسال"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت " اسناد نهایی شده"
• رسید جابه‌جایی کالا
 • تایید رسید در وضعیت "اطلاعات تایید نشده"
 • صدور سند رسید "وضعیت رسیدهای آماده ثبت سند حسابداری"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "رسیدگی اسناد "
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "تایید وصول مستندات"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "اسناد آماده ارسال"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت " اسناد نهایی شده"
• رسید اضافه انبار
 • نرخ¬گذاری رسید
 • صدور سند رسید "وضعیت رسیدهای آماده ثبت سند حسابداری"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "رسیدگی اسناد "
 • تخصیص کداعتباری به سند منتقل شده به وضعیت "شناسایی کد اعتبار"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "تایید وصول مستندات"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "اسناد آماده ارسال"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت " اسناد نهایی شده"
• رسید اصلاحِ تعداد / مقدار

رسیدهای آماده ثبت سند حسابداری/ رسیدگی / تایید وصول مستندات/ اسناد آماده ارسال / نهایی

ج) فرایند گردش عملیات مالی حواله‌های توزیع/مصرف، ارسالی به واحد/ستاد، حواله هدایا، حواله جابجایی، حواله اصلاح تعداد/مقدار و حواله مرجوعی به شرح زیر است:

 • ثبت حواله
 • تایید حواله در وضعیت "اطلاعات تایید نشده"
 • صدور سند حواله "وضعیت حواله‌های آماده ثبت سند حسابداری"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "رسیدگی اسناد "
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "تایید وصول مستندات"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "اسناد آماده ارسال"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت " اسناد نهایی شده"

د) فرایند گردش عملیات مالی کسر از انبار به شرح زیر است:

 • صدور سند حواله "وضعیت حواله‌های آماده ثبت سند حسابداری"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "رسیدگی اسناد "
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "تایید وصول مستندات"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت "اسناد آماده ارسال"
 • تایید سند حسابداری موجود در وضعیت " اسناد نهایی شده"

2- چک لیست کنترل تکمیل بودن فرایند گردش عملیات مالی رسیدها و حواله‌ها

به منظور حصول اطمینان از تکمیل بودن فرایند گردش عملیات مالی رسیدها و حواله‌ها، می‌توان کنترل‌های زیر را انجام داد:

ردیف شرح بله خیر ملاحظات2
1 آیا در قسمت مدیریت کالا و خدمات / اطلاعات تایید نشده / رسیدهای تایید نشده، رسیدی مشاهده می‌شود؟      
2 آیا در قسمت مدیریت کالا و خدمات / اطلاعات تایید نشده / حواله‌های تایید نشده، حواله‌ای مشاهده می‌شود؟
3 آیا در قسمت مدیریت کالا و خدمات / نگهداری کالا / رسید دریافتی از واحد و رسید دریافتی ازستاد، رسیدی مشاهده می‌شود؟
4 آیا در قسمت مدیریت کالا و خدمات / نرخ‌گذاری رسید، رسیدی مشاهده می‌شود؟
5 آیا در قسمت مدیریت مالی / حسابداری کالا، اموال و خدمات / صدور اسناد حسابداری / رسیدهای آماده ثبت سند حسابداری، رسیدی مشاهده می‌شود؟
6 آیا در قسمت مدیریت کالا و خدمات / گزارش‌های کالا / گزارش از حواله‌های ثبت شده، و در سر ستون «وضعیت سند»، رسید تحویل مستقیم یا حواله‌ای که در وضعیت «آماده تایید وصول مستندات / آماده ارسال / نهایی» نباشد، مشاهده می‌شود؟
7 آیا در قسمت مدیریت مالی / سیستم رسیدگی / کنترل اسناد حسابداری، نوع سند با عنوان «ایجاد سوابق کالا» یا «سیستم کالا» مشاهده می‌شود؟
8 آیا در قسمت مدیریت مالی / حسابداری وجوه / شناسایی کد اعتبار، نوع سند با عنوان «ایجاد سوابق کالا» یا «سیستم کالا» مشاهده می‌شود؟

بدیهی است، در صورتی‌که تمام اسناد حسابداری رسیدها / حواله‌ها در وضعیت نهایی قرار گرفته باشد، پاسخ تمام سوالات فوق باید «خیر» باشد.

قابل ذکر است، کاربری که وظیفه‌ی کنترل موارد فوق را دارد، باید دسترسی به تمام انبار‌های موجود در آن مرکز را داشته باشد که می‌توان از مسیر زیر، به کاربر مربوطه، مجوز دسترسی به انبارهای موجود را اختصاص داد.

مدیریت کالا و خدمات / نگهداری کالا / اطلاعات پایه / معرفی انبارها

3- بررسی تکمیل بودن فرایند گردش عملیات مالی رسیدها و حواله‌ها از طریق ابزار موجود در نرم افزار

پس از انجام کنترل‌های فوق، می‌توان از قسمت مدیریت مالی / دفترداری / بستن حساب، روی گزینه‌ی «اختتامیه/افتتاحیه موقت» کلیک کرده


با فعال کردن «اختتامیه/افتتاحیه موقت» پنجره‌ای با عنوان «بررسی اطلاعات سال مالی برای ایجاد سند اختتامیه موقت و بستن حساب‌ها» باز می‌شود که با انتخاب گزینه‌ی «شروع» سیستم شروع به پردازش می‌کند. چنان‌چه در موارد 6 تا 10 نتیجه‌ی پردازش بصورت «خطا» نمایش داده شود، نشان‌دهنده‌ی این است که فرایند گردش عملیات مالی رسیدها / حواله‌ها (مربوط به سال جاری یا سنوات قبل) تکمیل نشده است.


پس از رفع خطاهای موجود (کدهای 6 تا 10)، بررسی کنید که آیا نتیجه‌ از «خطا» به «صحیح» تغییر یافته است یا خیر. 

پس از اتمام عملیات انبارگردانی ، باید اطلاعات ثبت شده در لیست شمارش موجودی‌ها، در مسیر زیر به ثبت رساند:

مدیریت کالا و خدمات / نگهداری کالا / شمارش / شمارش کالاشما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط ارزو در روز دوشنبه 30/06/1394 12:22:02
با سلام و خسته نباشید
نوشته شده توسط سعید پرویزی از کردستان در روز پنج‌شنبه 29/11/1394 08:48:21
سلام خسته نباشید خیلی عالی بود استفاده کردیم میشه در رابطه با اموال هم فایل آموزشی و نحوی نشستن آن در قسمت حسابداری دیدن مبلغ ریالی ...

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.