خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


معرفی ارزش خالص در نظام نوین مالی
امتیاز : 13 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط4.8
نوشته شده توسط : admin, در روز سه‌شنبه 05/12/1393, در گروه " آموزش نظام نوین "
بازدید : این نوشته تاكنون 16137 بار مشاهده شده است.
چكیده : تهیه کننده: حامد روشنفکر(کارشناس پشتیبانی مالی شرکت فن‌آوران اطلاعات ارتباطات روزآمد)

ارزش خالص

مقدمه

وفق بند 53 استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1 «نحوه‌ی ارائه صورت‌های مالی»، ارزش خالص، یکی از اقلام اصلی است که در صورت وضعیت مالی ارائه می‌شود. در بند 27 مفاهیم نظری گزارش‌گری مالی بخش عمومی ارزش خالص این‌گونه تعریف شده است:

«ارزش خالص عبارتست از ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های واحد گزارش‌گر».

در نظام نوین مالی، ارزش خالص از 5 سرفصل حساب کل به شرح زیر تشکیل شده است:

گروه کل
کد گروه نام گروه کد کل نام کل
5 ارزش خالص 50 خلاصه عملکرد درآمد/هزینه
51 تعدیلات سنواتی
52 سایر تغییرات در ارزش خالص
53 ارزش خالص در پایان سال-انباشته
59 مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

در این سند، مباحث حسابداری مربوط به ارزش خالص (گروه 5 حساب‌ها) در نظام نوین مالی، تشریح خواهد شد.

معرفی حساب‌های گروه 5

1-1 خلاصه عملکرد درآمد/هزینه (کد حساب کل 50)

حساب خلاصه عملکرد درآمد/هزینه در فرآیند بستن مانده حساب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مانده حساب درآمد و هزینه را به حساب «ارزش خالص پایان سال- انباشته» منتقل می‌کند. بنابراین این حساب در اسناد طی دوره گردش نخواهد داشت و مانده‌ی آن در پایان سال به حساب «ارزش خالص پایان سال- انباشته» منتقل خواهد شد.

2-1 تعدیلات سنواتی (کد حساب کل 51)

تعدیلات سنواتی، تعدیلاتی با اهمیتی است كه‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ مي‌شود و از «تغيير در رويه‌ی‌ حسابداري‌» يا «اصلاح‌ اشتباهات» ناشي‌ مي‌گردد. تعديلات‌ سنواتي‌، اصلاحات‌ تكرار شونده‌ی‌ معمول‌ و تعديل‌ برآوردهاي‌ انجام‌ شده‌ در سنوات‌ قبل‌ را شامل‌ نمي‌شود.

اثر تعديلات‌ سنواتي‌ بايد از طريق‌ اصلاح‌ مانده‌ی‌ ارزش خالص ابتدای دوره در صورت‌هاي‌ مالي‌ منعكس‌ شود.

اقلام‌ مقايسه‌اي‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ نيز بايد تجدید ارائه شود، مگر آنكه‌ اين‌ امر عملي‌ نباشد. در چنين‌ شرايطي‌ موضوع‌ بايد در يادداشت‌هاي‌ توضيحي‌ افشا شود. همچنين‌ ميزان‌ و ماهيت‌ اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ تعديلات‌ سنواتي‌ و دلايل‌ توجيهي‌ تغيير در رويه‌ی‌ حسابداري‌ و همچنين‌ اين‌ امر كه‌ اقلام‌ مقايسه‌اي‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ ارائه‌ مجدد شده‌ است ‌(يا عملي‌ نبودن‌ ارائه‌ مجدد)؛ بايد در يادداشت‌هاي‌ توضيحي‌ افشا گردد.

در صورتی‌که اشتباهات در همان دوره‌ای که به ‌وقوع پیوسته‌اند کشف شوند، اصلاح آن‌ها به سادگی از طریق ثبت معکوس اشتباه و سپس ثبت صحیح مربوط به معامله انجام می‌شود. حال اگر در دوره‌ی جاری اشتباهات مربوط به صورت‌های مالی یک یا چند دوره مالی گذشته کشف شود، باید به اهمیت اشتباهات توجه شود. اصلاح این اشتباهات در صورتی‌که با اهمیت نباشد، در درآمد یا هزینه دوره جاری منظور می‌‌شود.

در زمان استفاده از سرفصل حساب تعدیلات سنواتی باید، موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

 • - بعد از تایید و انتشار صورت‌های مالی باشد؛
 • - مبلغ آن با اهمیت باشد؛
 • - اصلاحات تکرار شونده معمول، نباشد؛
 • - تعدیل برآوردهای انجام شده در سنوات قبل نباشد.

مثال1: مبلغ با اهمیت باشد


چنانچه حق‌الزحمه اشخاص حقوقی بابت آموزش کارکنان در پایان سال مالی 92 شناسایی نشده باشد ( و مبلغ آن با اهمیت باشد) و عدم ثبت در سال مالی 93، بعد از تایید و انتشار صورت‌های مالی سال 92 مشخص شود، جهت اصلاح مانده حساب‌ها باید سرفصل تعدیلات سنواتی را در سال مالی 1393 بدهکار و سرفصل حساب‌پرداختنی را بستانکار کرد.

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 تعدیلات سنواتی ***  
2 حساب‌های پرداختنی
  ***
بابت شناسایی هزینه‌ی آموزش پرسنل مربوط به سال مالی 92

مثال2: اصلاحات تکرار شونده معمول نباشد

چنان‌چه هر ساله کسور (پرونده‌ای) سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد در مرداد ماه سال بعد مشخص شود و مبلغ آن هر ساله تقریبا با هم برابر باشد (و بعد از تایید صورت‌های مالی مشخص شود)، این رویداد جزو اصلاحات تکرار شونده معمول به حساب می‌آید. ولی اگر درصد کسور سازمان‌های بیمه‌ای نسبت به سال‌های قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، باید از حساب «تعديلات سنواتي» استفاده شود.

الف- میانگین مبلغ کسور پرونده‌ای در پنج سال قبل 2% بوده و در سال مالی 93 افزایش آن قابل توجه نبوده است؛ بنابراین باید در زمان شناخت، حساب برگشت از درآمد بدهکار و حساب‌های دریافتنی را بستانکار نمود:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 برگشت از درآمد ***  
2 حساب‌های دریافتنی
  ***
بابت کسور سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد مربوط به سال مالی 92

ب- میانگین مبلغ کسور پرونده‌ای در پنج سال قبل 2% بوده و در سال مالی 93 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است؛ در این حالت در زمان شناخت باید، حساب تعدیلات سنواتی را بدهکار و حساب‌های دریافتنی را بستانکار کرد:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 تعدیلات سنواتی ***  
2 حساب‌های دریافتنی
  ***
بابت کسور سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد مربوط به سال مالی 92

قابل ذکر است؛ به منظور سهولت در تهیه‌ی صورت‌های مالی، زمان استفاده از حساب «تعدیلات سنواتی» در نرم افزار نظام نوین مالی، می‌توان از قسمت «تنظیم اسناد حسابداری»، نوع سند را «تکمیل افتتاحیه» انتخاب کرد.

3-1 سایر تغییرات در ارزش خالص (کد حساب کل 52)

اقلام عمده «سایر تغییرات در ارزش خالص» را آثار مالی رویدادهای زیر تشکیل می‌دهد:

 • مستقل شدن واحدهای تابعه
 • تفکیک (انتزاع) بخشی از دانشگاه و تشکیل دانشگاه جدید
 • ادغام موسسه یا مراکز تابعه با یکدیگر
 • مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
 • سود حاصل از تسعیر ارز در تاریخ ترازنامه

4-1 ارزش خالص در پايان سال– انباشته (کد حساب کل 53)

حساب مزبور در پایان سال و در فرآیند بستن مانده حساب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بصورت سیستمی ایجاد می‌شود. مانده حساب‌های «خلاصه عملکرد درآمد/هزینه»، «تعدیلات سنواتی»، «سایر تغییرات در ارزش خالص» و «مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها» به حساب «ارزش خالص پایان سال- انباشته» منتقل می‌شوند.

5-1 مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (کدحساب کل 59)

پس از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنان‌چه ارزش منصفانه به گونه‌ای اتکا پذیر قابل اندازه‌گیری باشد، باید آن‌ را به مبلغ تجدید ارزیابی، یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته، بعد از تجدید ارزیابی ارائه کرد. تجدید ارزیابی باید در فواصل زمانی منظم انجام شود تا اطمینان حاصل شود، مبلغ دفتری دارایی، تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه‌ی آن در تاریخ ترازنامه ندارد. پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته‌ی قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفتری قبلی آن دارایی خواهد شد.

ارزش منصفانه‌ی دارایی‌های ثابت معمولا بر اساس ارزش بازار آن‌ها تعیین می‌گردد. این ارزش بر اساس شواهد بازار توسط ارزیابان با صلاحیت حرفه‌ای تعیین می‌شود.

5-1-1 ضوابط تجدید ارزیابی

 • تناوب تجدید ارزیابی
 • انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی
 • تعیین مبلغ تجدید ارزیابی
 • مشخصات ارزیاب

مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل ارزش خالص در زمان تحقق نباید در صورت تغییرات در وضعیت مالی گزارش شود بلکه به طور مستقیم در گردش حساب تغییرات در ارزش خالص منظور می‌شود. تحقق مازاد تجدید ارزیابی تنها در موارد زیر صورت می‌گیرد:

 • برکناری یا واگذاری دارایی ثابت
 • به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری
 • در صورتی که واحد تجاری، دارایی ثابت مشهود را در عملیات خود مورد استفاده قرار دهد، به موازات استفاده واحد تجاری از دارایی بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت مشهود به خالص انباشته منتقل می‌شود. مبلغ مازاد انتقال یافته با توجه به تفاوت بین استهلاک بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده خواهد بود. لازم به ذکر است که انتقال مازاد تجدید ارزیابی به خالص دارایی‌ها نمی‌تواند از طریق صورت تغییر در وضعیت مالی انجام شود.


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.