خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


نمونه ثبت حسابداری درآمد
امتیاز : 4 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط5.0
نوشته شده توسط : admin, در روز دوشنبه 04/12/1393, در گروه " محتواهای حسابداری "
بازدید : این نوشته تاكنون 4340 بار مشاهده شده است.
چكیده : تهیه کننده: رضا شالودگی(کارشناس پشتیبانی مالی شرکت فن‌آوران اطلاعات ارتباطات روزآمد)


ثبت عملیات نمونه حسابداری

نمونه ثبت حسابداری درآمد

 

 • ۱- دریافت نسخ از بیمار
 • ۲- ارسال صورت حساب به سازمان‌های بیمه ای
 • ۳- دریافت وجه و کسورات از سازمان‌های بیمه ای
 • ۴- واریز وجه بانک غیر قابل برداشت به ستاد (واحد غیر مستقل)
 • ۵- واریز وجه بانک غیر قابل برداشت به ستاد (واحد مستقل)
 • ۶- واریز وجه به حساب خزانه
 • ۷- درآمد نقدی
 • ۸- دریافت ودیعه و یا پیش دریافت از بیمار
 • ۹- تحقق درآمد از محل ودایع بیماران
 • ۱۰- بازپرداخت ودیعه و یا پیش دریافت به بیمار
 • ۱۱- درآمد حاصل از واگذاری
 • 12- درآمد حاصل از اجاره
 • 13- ارسال صورت حساب به سازمان‌های بیمه‌ای در صورتی‌که  بخشی از نسخ مربوط به محل‌های واگذاری شده باشد
 • 14- ‌های بیمه‌ای و واریز سهم مکان‌های اجاره داده شده
 •  

  1- دریافت نسخ از بیمار

   

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 140299 حساب کنترل نسخ دريافتي ارسال نشده بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
  2 670201 کنترل درآمد نسخ ارسال نشده
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی


   

  ۲- ارسال صورت حساب به سازمان‌های بیمه ای

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 140201 سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
  2 ۶۰*/۶۱*/۶۲* درآمد
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی
  3 670201 کنترل درآمد نسخ ارسال نشده
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
  4 140299 حساب کنترل نسخ دريافتي ارسال نشده بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

   

  ۳- دریافت وجه و کسورات از سازمان‌های بیمه ای

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 110101 بانک غیر قابل برداشت
  بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
  2 140201 سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد
  بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی
  3 ۶۵۰۱*/۶۵۰۲*/۶۵۰۳ کسورات بیمه‌ای
  بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد
  ندارد ندارد ***   تعهدی
  4 140201 سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد
  بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

   

  ۴- واریز وجه بانک غیر قابل برداشت به ستاد (واحد غیر مستقل)

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 120201 رابط درآمد
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ستاد ندارد ندارد ***   تعهدی
  2 110101 بانک غیر قابل برداشت بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

   

  ۵- واریز وجه بانک غیر قابل برداشت به ستاد (واحد مستقل)

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 670101 درآمد ارسالی به ستاد ندارد
  به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
  2 110101 بانک غیر قابل برداشت
  بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

  ۶- واریز وجه به حساب خزانه


  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 670103 درآمد ارسالی به خزانه
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
  2 110101    بانک غیر قابل برداشت
  بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد
  ندارد   *** نقدی

   

  ۷- درآمد نقدی

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 ۱۰۶۰۰۱/۱۱۰۱۰۱ صندوق / بانک غیر قابل برداشت صندوقدار/ بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
  2 ۶۰*/۶۱*/۶۲*/۶۳*/۶۴* درآمد
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

   

  ۸- دریافت ودیعه و یا پیش دریافت از بیمار

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 100105 بانک وجوه سپرده
  بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
  2 340120     سپرده بیماران
  بیمار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** روش ثبت

   

  ۹- تحقق درآمد از محل ودایع بیماران 

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 110101 بانک غیر قابل برداشت بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
  2 *62/*61/*60 درآمد
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی
  3 340120 سپرده بیماران
  بیمار به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
  4 140299 بانک وجوه سپرده
  بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

  ۱۰- بازپرداخت ودیعه و یا پیش دریافت به بیمار

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 340120 سپرده بیماران
  بیمار به تشخیص مسئول مالی ندارد واحد مقصد ندارد ***   نقدی
  2 100105      بانک وجوه سپرده 
   بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی

  ۱۱- درآمد حاصل از واگذاری

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 140205 بدهکاران اشخاص
  شخص حقوقی/ حقیقی به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
  2 *6909 درآمد حاصل از واگذاری
   ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

  ۱۲- درآمد حاصل از اجاره

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 140205 بدهکاران اشخاص
  شخص حقوقی/ حقیقی به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
  2 *8002     درآمد حاصل از اجاره 
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

  ۱3- ارسال صورت حساب به سازمان‌های بیمه‌ای در صورتی‌که بخشی از نسخ مربوط به محل‌های واگذاری شده باشد

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 140201 سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
  2 ۶۰*/۶۱*/۶۲* درآمد
  ندارد به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی
  3 319009 وجوه امانی از محل واگذاری اماکن/ فعالیت ها
  شخص حقوقی/ حقیقی به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

   14- دریافت وجه از سازمان‌های بیمه‌ای و واریز سهم مکان‌های اجاره داده شده

  ردیف کد حساب عنوان حساب تفصیل 1 تفصیل 2 تفصیل 3 واحد سازمانی پروژه بدهکار بستانکار روش ثبت
  1 110101 سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   نقدی
  2 140201 بانک غیر قابل برداشت
  بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** نقدی
  3 ۶۵۰۱*/۶۵۰۲*۶۵۰۳ کسورات بیمه‌ای
  بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد ***   تعهدی
  4 140299 سازمان‌های بیمه‌ای طرف قرارداد
  بیمه به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی
  5 319009 وجوه امانی از محل واګذاری اماکن/ فعالیت ها
  شخص حقوقی/ حقیقی به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد  *** تعهدی
  6 100101 بانک اعتبارات بانک به تشخیص مسئول مالی ندارد ندارد ندارد   *** تعهدی

  نوشته های مرتبط:


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.