خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


معرفی تنخواه گردان پرداخت در نظام نوین مالی
امتیاز : 8 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط5.0
نوشته شده توسط : admin, در روز یك‌شنبه 10/12/1393, در گروه " محتواهای حسابداری "
بازدید : این نوشته تاكنون 15104 بار مشاهده شده است.
چكیده :

مقدمه

وفق ماده 33 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، تنخواه‌گردانِ ‌پرداخت عبارت است از وجهی که از طرف مدیر امور مالی (خزانه‌دار) و یا مقامات مجاز از طرف وی و رئیس امور مالی در واحدهای اجرایی مستقل با تأیید رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان و رئیس واحدهای اجرایی مستقل، برای انجام هزینه‌ها و خریدها در اختیار کارپرداز قرار می‌گیرد. در این سند، موضوعات حسابداری تنخواه‌گردان تشریح خواهد شد.

تنخواه‌گردان

تنخواه عبارت است از وجوه ثابت و مشخصی که به‌صورت نقد یا موجود در بانک متناسب با حجم پرداخت‌های نقدی دانشگاه به‌صورت امانی جهت پرداخت، خرید، تسویه یا هزینه‌های مشخصی در اختیار تنخواه‌گردان قرار می‌گیرد.

استقرار سیستم تنخواه‌گردان شامل مراحل زیر است:
الف. متناسب با نیازهای مجموعه مبلغی در اختیار یکی از کارکنان، به‌ عنوان متصدی تنخواه‌گردان یا تنخواه‌دار قرار می‌گیرد. ثبت روزنامه ایجاد تنخواه از طریق بدهکارکردن حساب تنخواه‌گردان پرداخت و بستانکار کردن حساب موجودی نقد انجام می‌شود.

ب. تنخواه‌دار از محل وجه تنخواه به پرداخت مخارج جزئی مجاز، اقدام و اسناد هزینه مرتبط با آن مخارج را جمع‌آوری و نگهداری می‌کند. بنابراین در هر لحظه از زمان، جمع وجه نقد موجود در تنخواه‌گردان به‌علاوه مبالغ اسناد هزینه باید برابر با مبلغ اولیه وجه تنخواه‌گردان باشد.

ج. در پایان دوره‌ی مالی و یا زمانی‌که مانده‌ی وجه نقد در تنخواه‌گردان کاهش می‌یابد، اسناد بر اساس طبقات هزینه مرتب و باقیمانده وجوه نقد توسط تنخواه‌دار به حساب واحد گزارش‌گر واریز می‌شود. سپس هزینه‌ها در دفاتر ثبت و وجه تنخواه‌گردان اِحیا می‌شود. گاهی ممکن است بین جمع اسناد هزینه و مبلغ وجه نقد باقیمانده نزد تنخواه‌دار با مبلغ اولیه تنخواه‌گردان مغایرت وجود داشته باشد. چنان‌چه این مغایرت مورد قبول واحد گزارش‌گر واقع شود، بسته به کسری یا فزونی آن در بدهکار یا بستانکار موجودی نقد ثبت می‌شود و چنان‌چه مسئولیت هرگونه مغایرت به‌عهده تنخواه‌دار باشد، وی در قبال هرگونه کسری یا فزونی موجودی نقد پاسخگو خواهد بود؛ بنابراین ثبتی بابت مغایرت ایجاد شده انجام نمی‌شود.

برای نشان‌دادن ثبت‌های حسابداری تنخواه‌گردان، فرض کنید واحد گزارش‌گر در تاریخ 01/02/1393 مبلغ 10،000،000ریال به حساب تنخواه‌دار واریز کرده است. ثبت روزنامه بابت این رویداد به شرح زیر است:

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/02/1393 912001 تامین اعتبار 10،000،000  
2 912101              ذخیره تامین اعتبار   10،000،000
3 107004 تنخواه‌گردان پرداخت 10،000،000  
4 100101                  بانک اعتبارات   10،000،000
تامین اعتبار و ایجاد حساب تنخواه‌گردان

طی سه‌ ماه، متصدی تنخواه‌گردان، پرداخت‌هایی را به شرح زیر انجام داده است:

شرح هزینه مبلغ
هزینه پذیرایی 3،000،000
هزینه آب مصرفی 2،000،000
هزینه تعمیر دستگاه‌های فتوکپی 1،500،000
هزینه حمل کالا و اثاثه 1،000،000
جمــــــــــع 7،500،000

اسنادِ مربوط به این اقلام به ‌عنوان مدارکِ حسابِ پرداخت‌های تنخواه‌گردان نگهداری می‌شود. در این تاریخ، میزان وجه نقد موجود در حساب بانک تنخواه‌گردان مجموعاً 2،500،000 ریال است.

روش ثبت تنخواه‌گردان

ثبت روزنامه بابت هزینه‌ها و احیای تنخواه‌گردان به‌ دو صورت انجام می‌شود:
الف. روش ثابت: در این روش به منظور احیای تنخواه‌گردان، حساب‌های هزینه بدهکار و حساب موجودی نقد بستانکار می‌شود. این روش معمولاً زمانی استفاده می‌شود که دفعات احیای تنخواه‌گردان زیاد است و بین تسلیم اسناد هزینه و احیای تنخواه‌گردان فاصله زمانی چندانی وجود ندارد. ثبت حسابداری با استفاده از این روش به صورت زیر انجام می‌شود:

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/08/1393 912001 تامین اعتبار 7،500،000  
2 912101 ذخیره تامین اعتبار 7،500،000  
تامین اعتبار بابت پرداخت هزینه‌ها
ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/08/1393 720701 هزینه پذیرایی 3،000،000  
2 721001 هزینه آب مصرفی 2،000،000  
3 720404 هزینه تعمیر دستگاه‌های فتوکپی 1،500،000  
4 720201 هزینه حمل کالا و اثاثه 1،000،000  
5 100101 بانک اعتبارات   7،500،000
6 912101 ذخیره تامین اعتبار 7،500،000  
7 912001 تامین اعتبار 7،500،000  
ثبت هزینه‌ها و احیای وجه تنخواه‌گردان

 

حساب تنخواه‌گردان در پایان دوره‌ی مالی از طریق تسویه حساب با متصدی تنخواه‌گردان در مقابل حساب بانک اعتبارات بسته می‌شود که ثبت آن به‌صورت زیر انجام می‌شود:

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 29/12/1393 100101 بانک اعتبارات 2،500،000  
2 107004              تنخواه‌گردان پرداخت   2،500،000
3 912101 ذخیره تامین اعتبار 2،500،000  
4 912001                  تامین اعتبار   2،500،000
تسویه حساب با تنخواه‌گردان در پایان دوره‌ی مالی

ب. روش متغیر: در این روش حساب‌های هزینه بدهکار و حساب تنخواه‌گردان بستانکار می‌شود و به منظور احیای تنخواه‌گردان، حساب تنخواه‌گردان بدهکار و حساب موجودی نقد بستانکار می‌شود. این روش معمولاً زمانی استفاده می‌شود که دفعات احیای تنخواه‌گردان، زیاد نیست و بین تسلیم اسناد هزینه و احیای تنخواه‌گردان، فاصله زمانی وجود دارد.

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/08/1393 720701 هزینه پذیرایی 3،000،000  
2 721001 هزینه آب مصرفی 2،000،000  
3 720404 هزینه تعمیر دستگاه‌های فتوکپی 1،500،000  
4 720201 هزینه حمل کالا و اثاثه 1،000،000  
5 107004 تنخواه‌گردان پرداخت   7،500،000
6 912101 ذخیره تامین اعتبار 7،500،000  
7 912001 تامین اعتبار 7،500،000  
ثبت هزینه‌ها و احیای وجه تنخواه‌گردان

 

در زمان تسویه حساب با متصدی تنخواه‌گردان (در پایان دوره مالی) ثبت آن به‌صورت زیر انجام می‌شود:

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/10/1393 100101 کنترل خرید کالا 2،500،000  
2 107004              تنخواه‌گردان پرداخت   2،500،000
3 912101 ذخیره تامین اعتبار 2،500،000  
4 912001                  تامین اعتبار   2،500،000
تسویه حساب با تنخواه‌گردان در پایان دوره مالی

 

نکته:

انتخاب روش دوم (روش متغیر)، علاوه بر رعایت آیین‌نامه، موجب نمایش گردشِ حسابِ تنخواه‌گردان در تراز آزمایشی حساب‌ها می‌شود.

انواع تنخواه

پرداخت‌های تنخواه با توجه به سیاست‌ها و نیاز واحدهای گزارش‌گر‌ به یکی از دو روش زیر انجام می‌شود:
- تنخواه‌دار صرفاً پرداخت کننده وجه است و مجاز به انجام هزینه یا خرید نمی‌باشد. در این حالت تمام پرداخت‌ها با صدور فرم برگ پرداخت انجام می‌گیرد و گزارش تنخواه‌گردان (هنگام رسیدن به حد واریز) بر همین اساس تهیه ‌می‌شود.

مثال:

موضوع سند: تامین اعتبار برای خرید کالا

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/10/1393 912001 تامین اعتبار 200،000،000  
2 912101              ذخیره تامین اعتبار   200،000،000
تامین اعتبار بابت خرید کالا

 

موضوع سند: ثبت رسید خرید کالا

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/10/1393 *16 موجودی کالا 200،000،000  
2 *38              کنترل خرید کالا   200،000،000
بابت درخواست خرید کالا به شماره 30 و فاکتور خرید 2520

 

موضوع سند: بابت پرداخت وجه به فروشنده

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/10/1393 107004 تنخواه‌گردان پرداخت 200،000،000  
2 100101              بانک اعتبارات   200،000،000
پرداخت وجه به فروشنده بابت خرید کالا به شماره فاکتور 2520

 

موضوع سند: دریافت فیش واریزی از تنخواه‌دار

ردیف تاریخ کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 01/10/1393 *38 کنترل خرید کالا 200،000،000  
2 107004              تنخواه‌گردان پرداخت   200،000،000
3 912101 ذخیره تامین اعتبار 200،000،000  
4 912001                  تامین اعتبار   200،000،000
دریافت فیش واریزی از تنخواه‌دار

تنخواه‌دار، انجام دهنده‌ی هزینه‌ها و خریدهای مربوطه‌ است که در این حالت برای پرداخت‌ها فرم برگ پرداخت صادر نمی‌شود و اسناد خرید و یا هزینه مبنای تهیه صورت‌خلاصه پرداخت‌های تنخواه‌گردان قرار می‌گیرند. تنخواه تدارکاتی، از این نوع است.

رعایت آن است:

حد مجاز اولیه: عبارت است از سقف مجاز پرداخت‌های تفویض شده به تنخواه‌گردان(بدون نیاز به تأیید مقام بالاتر)
حد مجاز ثانویه: عبارت است از حد مبالغی که از میزان حد مجاز تفویض شده به تنخواه‌گردان بیشتر است و پس از تصویب مقام بالاتر (رئیس واحد) قابل پرداخت خواهد بود.

 

حد واریز

عبارت است از سقف وجوه قابل پرداخت در یک دوره که در آن مقطع تنخواه‌گردان مکلف به تنظیم گزارش یا صورت‌خلاصه است. این سقف در مجوز مربوطه مشخص می‌شود. در صورتی‌که قبل از دوره زمانی تعیین شده (در پایان هر سه ماه) بیش از 60% از مبلغ تنخواه مطابق ضوابط مصرف شده باشد، تنخواه‌گردان مجاز است نسبت به ارائه‌ی اسناد هزینه جهت ترمیم تنخواه اقدام نماید.

شرایط پرداخت

برای هر یک از تنخواه‌داران متناسب با موضوع فعالیت آن، سقف هر پرداخت به‌شرح ذیل مشخص و مسئول تنخواه مکلف به رعایت آن است:

حد مجاز اولیه: عبارت است از سقف مجاز پرداخت‌های تفویض شده به تنخواه‌گردان(بدون نیاز به تأیید مقام بالاتر)

حد مجاز ثانویه: عبارت است از حد مبالغی که از میزان حد مجاز تفویض شده به تنخواه‌گردان بیشتر است و پس از تصویب مقام بالاتر (رئیس واحد) قابل پرداخت خواهد بود.


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.